Política de privacitat

Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que ens faciliti oa les quals accedim com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització dels serveis oferts per VSF, seran incorporades a un fitxer titularitat de VSF amb domicili en C / Floridablanca, 66-72 - Barcelona (08015), degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb l'acceptació de la present Política de Privadesa, Vostè autoritza expressament a VSF. perquè tracti les seves dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en paràgrafs anteriors.

Finalment, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@alimentaccion.net