alicia.sevilla

alicia.sevilla

%user(r)en irudia
Alicia Sevilla Atienza
CCAA: 
Comunidad de Madrid

Azken baliabide gaineratuak

ETA KOOPERATIBA AGROEKOLOGIKO BAT SORTUKO BAGENU?

Aurkezten dizugun gidaliburu hau curriculum-exenplifikazio bat da, Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren (EOIK) metodologia garatzen duena, eta Nekazaritza Ekologikoko Erdi Mailako Heziketa Ziklora zuzenduta dago. Bertan, genero-ikuspegidun elikadura burujabetzaren kontzeptua erabiltzen dugu, honek aldaketa-proiektu bat irudikatzen baitu, gizarte- eta ingurumen-ondorio larriak dituen gaur egungo elikadura-eredu agroindustrialetik beste eredu batera igarotzeko asmoa duena. Eredu berri horrek bermatuko ditu herriek elikagai nutritiboak, kulturalki egokiak, eskuragarriak eta modu iraunkor eta ekologiko batean ekoiztuak izateko duten eskubidea, eta beren elikadura eta ekoizpen sistema aukeratzeko eskubidea. (Nyéléniko adierazpena - Elikadura Burujabetzaren Munduko Foroa, Sélingué, Mali, 2007).

I SI CREEM UNA COOPERATIVA AGROECOLÒGICA?

Aquesta guia que ara et presentem és una exemplificació curricular que desenvolupa la metodologia d'Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes (ACBR) i que s'adreça a l'Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agroecològica. En ella, treballem amb el concepte de sobirania alimentària amb enfocament de gènere perquè representa un projecte de canvi per transitar des de l'actual model alimentari agroindustrial, de gran impacte social i ambiental, cap a un altre model que garanteixi el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. (Declaració de Nyéléni - Fòrum Mundial Sobirania Alimentària. Selingue, Mali. 2007).

¿Y si creamos una cooperativa agroecológica? Aprendizaje colaborativo basado en retos para FP.

Esta guía que ahora te presentamos es una ejemplificación curricular que desarrolla la metodología de Aprendizaje colaborativo basado en retos (ACBR) y que se dirige al Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica. En ella, trabajamos con el concepto de soberanía alimentaria con enfoque de género porque representa un proyecto de cambio para transitar desde el actual modelo alimentario agroindustrial, de gran impacto social y ambiental, hacia otro modelo que garantice el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. (Declaración de Nyéléni - Foro Mundial Soberanía Alimentaria. Selingue, Malí. 2007).