Agroindustria

Proposta didàctica per a treballar la SOBAL en Formació Professional-

La proposta didàctica ens ofereix cinc mòduls per a treballar les temàtiques claus per a transversalitzar la sobirania alimentària en els estudis de Formació Professional. Trobareu els següents continguts: Mòdul 1. Agroecològia vs. Agroindústria Mòdul 2. La transició alimentària Mòdul 3. La publicitat i els aliments Mòdul 4. La Dieta Planetària Mòdul 5. Dones i sobirania alimentària

Dues tomàtigues, dos destins. Com ens alimenten?

Es tracta d'una activitat que pretén donar a conèixer i crear una consciència crítica en vers al nostre model agroalimentari actual, comparant una gestió agrària intensiva i industrial amb una gestió en extensiu i ecològica. Es descobriran els impactes, tant positius com negatius dels dos models, sobre la nostra salut, i sobre el medi ambient, la societat i l'economia dels països del sud i del nord. Es visualitzarà el curtmetratge “Dos tomates, dos destinos” a través del qual es pretén facilitar un procés d'aprenentatge participatiu. Els alumnes reflexionaran sobre les conseqüències que consideren més rellevants co-creant un mapa d'impactes i extraient les seves pròpies conclusions.