Politica de privacidade

Tratamento de datos de carácter persoal

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo cal se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos persoais que nos facilite ou ás cales accedemos como consecuencia da súa navegación, solicitudes ou utilización dos servizos ofrecidos por VSF, serán incorporados a un ficheiro titularidade de VSF con domicilio en C/ Floridablanca, 66-72 - Barcelona (08015), debidamente inscrito ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Coa aceptación da presente Política de Privacidade, Vostede autoriza expresamente a VSF. para que trate os seus datos de carácter persoal coas finalidades descritas en parágrafos anteriores.

Finalmente, poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais electrónicas mediante o envío dun correo electrónico a info@alimentaccion.net