PROTECCIÓ DE DADES JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA.

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA us garanteix, a les persones usuàries del lloc web, que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les vostres dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a la persona usuària, tant administrativa com comercial. JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que teniu a la vostra disposició. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA. estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que han estat recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, us informa de les dades següents:

el titular d’aquest lloc web és: JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA

NIF: G58429077

Domicili social: C/ Floridablanca 66-72, 08015 Barcelona (Barcelona).

USUÀRIES

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició de persona USUÀRIA, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les condicions esmentades seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, cas resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

El lloc web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA o als seus llicenciadors als quals la persona USUÀRIA pugui tenir accés. La persona USUÀRIA assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, la persona USUÀRIA serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a la persona USUÀRIA se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet fer-ne un ús diligent i confidencial. El persona USUÀRIA es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic.
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-illegal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  3. la persona USUÀRIA haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA.
  4. intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, JUSTICIA ALIMENTARIA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest portal web, amb finalitat comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA. La persona USUÀRIA es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA. Podreu visualitzar els elements del portal i, fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui exclusivament per a ús personal i privat. la persona USUÀRIA haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que al lloc web es disposessin enllaços cap a altres llocs d’Internet, JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

This site is registered on wpml.org as a development site. JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquelles persones USUÀRIES que incompleixin les presents Condicions generals d’ús.

GENERALITATS

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA i la persona USUÀRIA es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Finalment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@redalimentaccion.org