Alimentacción

ALIMENTACCIÓN és una iniciativa de Justícia Alimentària i Hegoa per treballar amb el sector educatiu en la transformació del sistema alimentari cap a un model més saludable, just, accessible i sostenible. Amb aquest objectiu, sorgeix la xarxa AlimentAcción com l’entramat de centres educatius, entitats i empreses de les economies transformadores que protagonitzen les accions de canvi als seus territoris i comunitats educatives.

Justicia Alimentaria

Justícia Alimentària és una associació formada per persones que creiem en la necessitat de canviar el sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient. Aquest canvi passa per la consecució de la sobirania alimentària.

Visita el web justicialimentaria.com

Hegoa

Hegoa, Institut d’Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional, és un Institut Mixt de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, que pretén incidir en el canvi social aportant –des del pensament crític– marcs teòrics, processos i estratègies que possibilitin transitar cap a la sostenibilitat de la vida.

Visita el web d’Hegoa

Història

AlimentAcción té el suport de nombroses agències de cooperació autonòmiques i municipals que veuràs detallades a la informació de cada delegació. Totes han sumat valor a aquesta estratègia d’acció de llarg termini, que té el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament i que ens ha permès consolidar i fer créixer aquesta xarxa educativa de centres, empreses i entitats afins.

2010. AlimentAcción. Xarxa d’escoles per un món rural viu

Amb el títol “Transversalización de la educación en valores y soberanía alimentaria en la currícula de la educación primaria en escuelas del área rural del Estado español” l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament) va donar suport al primer conveni per a la construcció d’aquesta estratègia. L’execució d’aquest projecte es va fer entre el 2010 i el 2014 en consorci amb Justícia Alimentària (aleshores Vetermon) i ACSUR- Las Segovias amb l’objectiu de posar a disposició de la comunitat docent la informació necessària per incorporar continguts relacionats amb la sobirania alimentària amb enfocament de gènere, sostenibilitat i lluita contra la pobresa. A més d’aquest objectiu, aquest primer conveni ja plantejava teixir una xarxa de centres educatius que poguessin col·laborar per construir les seves pròpies eines pedagògiques i incorporava la relació amb facultats d’educació i AMPA per donar més coherència a la feina amb docents i futurs docents.

En aquest període es va treballar amb uns 300 docents d’educació primària i es van incorporar a la xarxa uns 80 centres educatius de l’àmbit rural o semirural de vuit comunitats autònomes. A més d’acompanyar en tota aquesta tasca, vam elaborar materials i unitats didàctiques per treballar a educació primària i es va construir el primer espai web per compartir aquests materials on avui els podeu trobar i utilitzar.

2014. Ampliant la xarxa alimentacción a l’educació secundària

Una vegada més, l’AECID va decidir donar suport al conveni d’educació per al desenvolupament que va redactar Justícia Alimentària aquesta vegada amb Hegoa i que va portar per títol “Ampliando espacios para el derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible con enfoque de género, en todos los ámbitos de la educación formal”.

Aquest nou conveni es va desenvolupar entre el 2014 i el 2019 amb l’objectiu d’incorporar un nombre més gran de centres a la xarxa i integrar noves etapes educatives com l’educació secundària. D’aquest conveni destaquem l’elaboració de marcs pedagògics i exemplificacions curriculars per a educació primària i secundària, la incorporació de 50 centres més a la xarxa i la creació de cursos de formació per al professorat. Així mateix, destaquem com a aprenentatge la importància de fer un bon acompanyament i planificació amb el professorat per poder integrar els continguts en el dia a dia de l’aula i transcendir més enllà de les intervencions puntuals. Hegoa va aportar a l’estratègia de la xarxa AlimentAcción aquesta aplicació de pedagogies crítiques que, a través del canvi educatiu, generen i generaran canvis reals a la cultura i sistema alimentari.

2019. Alimentacción cap a la xarxa educativa per la sostenibilitat alimentària

En plena implantació de l’Agenda 2030 i els ODS, ens plantegem el creixement de la xarxa AlimentAcción amb la incorporació dels cicles formatius de formació professional amb la formulació i aprovació del conveni AECID “Inclusión del derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible con enfoque de género, en 6 familias de la Formación Professional”. La implementació d’aquest conveni es torna a donar en el marc de la col·laboració Justícia Alimentària – Hegoa i amb ell s’ha pretès involucrar joves i futurs professionals en la transformació del model alimentari.

Destaquem aquest conveni la incorporació de més de 60 centres de formació professional de sis famílies professionals vinculades a l’alimentació des de la producció fins a la dietètica, passant per les indústries alimentàries o els serveis socioculturals ia la comunitat. A més s’han creat 6 paquets d’eines i recursos educatius per incorporar aquests temes al dia a dia dels mòduls formatius i, com a èxit principal, hem aconseguit involucrar més de 300 empreses de les economies transformadores com a col·laboradores de la xarxa.

2023. La xarxa alimentacción arriba a la universitat

Justícia Alimentària i Hegoa continuen la seva col·laboració en aquest nou conveni que té el suport d’AECID; hi busquem incorporar les universitats en la transformació del model alimentari cap a un model més just, saludable, sostenible i accessible. Aquest nou conveni, que porta per títol “Universidad crítica y transformadora. Enfoque ecosocial y ecofeminista frente a la crisis climática y social con el derecho a la alimentación como eje de cambio”, compta amb un marc temporal de quatre anys i es desenvolupa a vuit comunitats autònomes i una ciutat autònoma.

El nostre objectiu és arribar a treballar amb almenys 17 facultats d’Educació a les àrees de docència, investigació i extensió universitària, però també treballar amb les cafeteries i els espais alimentaris de la universitat per fomentar aquest canvi real en l’alimentació de la comunitat universitària. Destaquem que aquest conveni es farà en col·laboració estreta amb universitats llatinoamericanes amb què coconstruirem coneixements a partir de la nostra pròpia pràctica.