Aviso Legal

1. Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.alimentaccion.net titularitat de VSF Justícia Alimentària Global i HEGOA
Veterinaris sense Fronteres
C / Floridablanca, 66-72 - Barcelona (08015) - 93 423 70 31
CIF. G 58429077
 

2. Acceptació de l'Usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web www.alimentaccion.net (en endavant la "Web") que VSF posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la web.

L'accés i navegació d'un usuari per la web implica l'acceptació sense reserves del present Avís Legal.

VSF pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3. Utilització del Web

3.1. L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

3.2. L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals VSF presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis .

3.4. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de VSF o de tercers.

3.5. S'entén que l'accés o utilització del web per part de l'usuari implica l'acceptació per aquest de l'Avís Legal que VSF tingui publicades en el moment de l'accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

3.6. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que VSF ofereix a la seva seu web ia no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

4. Accés a la Web i Contrasenyes

4.1. L'accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa l'apartat 9 d'aquest Avís Legal, així com el disposen les Condicions de Registre.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través del web per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

4.4. Si per a la utilització d'un servei a la web, l'usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per VSF i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

4.5. L'usuari està obligat a notificar de forma immediata a VSF qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, VSF quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. Modificació de les condicions de l'Avís Legal

VSF es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal.

6. Limitació de garanties i responsabilitats

6.1. VSF es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, VSF estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.

6.2. VSF no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic , motivat per causes alienes a VSF, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de VSF.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els drets reservats.

7.1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.alimentaccion.net i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) estan llicenciats sota una llicència Creative Commons https: // creativecommons. org / licenses / by-sa / 3.0 / es /, o en cas que així s'indiqui en algun dels seus continguts, a terceres persones.
8. Enllaços de tercers

8.1. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, VSF no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas VSF assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de VSF.

8.3. VS tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de VSF.

9. Protecció de Dades Personals

9.1. VSF adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

9.2. L'usuari podrà remetre a VSF les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

9.3. Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre VSF i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de VSF.