DESCRIPCIÓN

La Selvatana és una granja familiar de vaques de llet. Cultivem la terra, cuidem les vaques, elaborem, comercialitzem i distribuïm. Tot això en producció ecològica certificada i intentant ser tan respectuosos com sigui possible amb el medi ambient, els animals i les persones.

FAMILIA PROFESIONAL

  • Agraria
  • Hostelería y Turismo
  • Industrias alimentarias

TIPO DE COLABORACIÓN

  • Participación en talleres y charlas
  • Visitas de estudiantes a la entidad