Què és la sobirania alimentària?

La via campesina entén la sobirania alimentària com a…

El dret dels pobles a tenir aliments sans i culturalment adients, produïts mitjançant mètodes sostenibles, així com el seu dret a definir els propis sistemes agrícoles i alimentaris.

  • Desenvolupa un model de producció pagesa sostenible que afavoreix les comunitats i el seu medi ambient.
  • Dona prioritat a la producció i el consum local d’aliments.
  • Situa les aspiracions, necessitats i formes de vida de les persones que produeixen, distribueixen i consumeixen els aliments al centre dels sistemes i de les polítiques alimentàries per davant de les demandes de mercats globals.

I això què vol dir?

Promovem l’agroecologia

L’agroecologia abasta les maneres de produir, transformar, distribuir i consumir aliments que respecten la biodiversitat i fan un ús sostenible dels recursos naturals, afavorint la producció local, els sabers populars i les relacions de proximitat entre tots els agents del sistema alimentari.

Defensem el dret a l’alimentació

Entès com el dret de tot ésser humà a rebre informació i decidir sobre qüestions alimentàries que l’afecten, i a tenir accés físic i econòmic (pels seus propis mitjans) a una alimentació adequada, suficient, variada i completa, obtinguda a través de mètodes sostenibles, justos i equitatius.

Afavorim el desenvolupament local

Prioritzem la producció d’aliments de proximitat, així com la transformació, cuinat i distribució en circuits curts, creant sinergies entre productores i consumidores,

camperols/les i sense terra a la terra, a l’aigua, a les llavors i al crèdit.

Altres enfocaments

L’enfocament de gènere

Segons la FAO, a gran part dels països del Sud Global, fins al 70 % de la producció agrària està en mans de dones…

SABER MÉS

Pedagogies crítiques

Les pedagogies crítiques abasten un conjunt d’enfocaments que proposen una visió social i política dels sentits…

SABER MÉS

Economies transformadores

No hi ha cap dubte que el sistema econòmic més utilitzat en el món és el capitalisme…

SABER MÉS