Què són i què proposen les pedagogies crítiques?

Una altra educació

Les pedagogies crítiques abasten un conjunt d’enfocaments que proposen una visió social i política dels sentits, processos i subjectes implicats en la relació educativa.

Comprendre el món

Desenvolupar capacitats per analitzar críticament les problemàtiques que enfrontem, per establir les connexions entre el que és local i el que és global i per emprendre accions individuals i col·lectives compromeses amb la justícia social, l’equitat i la sostenibilitat.

Mirades compromeses

Incorporar enfocaments feministes i ecosocials, imprescindibles per reconèixer la interdependència i ecodependència que lliga els éssers humans entre si i amb el planeta finit que habitem, i necessaris per articular propostes que garanteixin la sostenibilitat de la vida.

Currículum com a praxi

Producció de coneixement socialment rellevant.
Organitzar els continguts des d’enfocaments interdisciplinaris que permeten desenvolupar una mirada interpretativa de la realitat i la comprensió necessària perquè les i els estudiants hi intervinguin des de la seva acció social i ciutadana.

Pràctica pedagògica situada

A través de metodologies que faciliten un aprenentatge integral —ètic i polític, des de les emocions i els cossos…—, que busquen la implicació activa de les i els joves —des de les condicions particulars dels seus contextos, des de les seves experiències i biografies—, que promouen la investigació, la creació alternatives i l’articulació amb els agents de l’entorn.

Crear centres educatius…

inclusius, democràtics, i innovadors, i que contribueixen a la construcció de persones crítiques i compromeses amb la sostenibilitat de la vida.

Per descobrir més informació visita la nostra pàgina de Facebook

Altres enfocaments

Sobirania alimentària

El dret dels pobles a tenir aliments sans i culturalment adients, produïts mitjançant mètodes sostenibles…

SABER MÉS

L’enfocament de gènere

Segons la FAO, a gran part dels països del Sud Global, fins al 70 % de la producció agrària està en mans de dones…

SABER MÉS

Economies transformadores

No hi ha cap dubte que el sistema econòmic més utilitzat en el món és el capitalisme…

SABER MÉS