Què són les economies transformadores?

No hi ha cap dubte que el sistema econòmic més utilitzat en el món és el capitalisme…

els valors del qual es basen en l’acumulació i la concentració de recursos, poder, capital, informació i mitjans de producció en poques mans. En conseqüència, aquest model exclou i deixa sense recursos cada vegada més persones i, per tant, moltes vegades atempta contra els drets humans i contra la vida al planeta.

Les grans empreses capitalistes acumulen beneficis a costa d’explotar els recursos naturals de països que no poden invertir en conservació, invisibilitzar el treball reproductiu i precaritzar certes feines que habitualment fan les dones i especialment dones racialitzades i/o sense recursos.

Donar la volta al model

Des de l’ecofeminisme es proposa un altre model econòmic que tingui en compte que la vida humana depèn de la salut de l’entorn i també de les nostres relacions amb altres persones, especialment relacions de cures. Aquestes relacions d’inter i ecodependència són punt de partida per dissenyar models econòmics que posin la VIDA AL CENTRE.

Mil i una maneres de fer una altra economia

L’agroecologia, l’economia social i solidària, l’economia feminista, l’economia popular, les economies dels pobles originaris, l’economia comunitària o l’economia ecològica són propostes que busquen aquest canvi de model econòmic.

Aquest conjunt d’economies transformadores aporten idees com el decreixement, la democratització de les tasques domèstiques, la interdependència i l’ecodependència de l’espècie humana, el bon viure o viure bé, que sumen a la construcció d’un nou model d’organització social i econòmica més sostenible i més just.

Educar per transformar el model econòmic

El model capitalista ha penetrat als currículums educatius fent veure que és l’única manera possible d’organització social i gestió dels recursos, però en un context de canvi climàtic i exclusió social creixent, les generacions que venen necessitaran construir altres maneres d’organitzar-se per poder viure bé.

El sistema educatiu té el desafiament d’aportar les eines, els valors i les competències necessàries per afrontar una anàlisi crítica d’aquest model i posar les bases per construir un model econòmic just, equitatiu i sostenible que posi la vida al centre.

Altres enfocaments

Sobirania alimentària

El dret dels pobles a tenir aliments sans i culturalment adients, produïts mitjançant mètodes sostenibles…

SABER MÉS

L’enfocament de gènere

Segons la FAO, a gran part dels països del Sud Global, fins al 70 % de la producció agrària està en mans de dones…

SABER MÉS

Pedagogies crítiques

Les pedagogies crítiques abasten un conjunt d’enfocaments que proposen una visió social i política dels sentits…

SABER MÉS